European Project Semester

EPS2012INTRODUKTION TILL EPS

 

Europeiska projektledningsprogrammet (EPS) är en studiehelhet för tredje eller fjärde årskursens studeranden som erbjuds av 17 olika universitet i tolv olika länder i Europa. EPS studiehelhet har utvecklats med tanke på ingenjörsstuderande men även andra studeranden är välkomna. Innehållet i EPS är sammansatt så att det skall motsvara de krav som ställs på en ingenjör, och därigenom förbereda studerande för de utmaningar och krav som ställs i dagens tekniska och ekonomiska verklighet. De ämnen som ingår, är sådana som är en del av utbildningen och som bildar en helhet tillsammans med det projektarbete som studerandena utför i grupper om 2-10 personer. Dessa multidisciplinära projekt som är specifikt utvalda för att passa studerandes specialfärdigheter, ger också dem möjligheten att utveckla sin kommunikation- och samarbetesförmåga i en internationell miljö tillsammans med internationella studenter. Se närmare uppgifter på EPS-programmets officiella webbsida.

SURFA- TÄNK -KOM MED!

 

I projektet, som går helt på engelska, ingår kurser som EU lagstiftning, projektledning, kommunikation, projektplanering, miljölära, marknadsföring och produktutveckling.

CHRISTIAN HÄLLUND OM EPS

Christian Hällund, som studerade i Oslo under en EPS-termin säger : “ Att studera och deltaga på EPS i Norge var en mycket positiv upplevelse. Jag lärde känna många nya människor från alla håll och kanter i världen. Jag utförde också på samma gång väldigt intressanta och nyttiga studier. Så det här är något som jag starkt kan rekommendera “

Christian Hällund arbetar numera för Wärtsilä i Finland. Den tid som han upplevde med EPS gav honom mycket och den erfarenhet som behövdes för att söka till Wärtsilä i Finland.

SEBASTIAN JERN OM EPS

Sebastian Jern, studerade i Oslo under en EPS-termin uttrycker sig så här; ” Det var en lärorik tid som gav många goda minnen och flera kontakter för livet. Studierna gav bland annat en god ekonomisk insikt i vad projekt går ut på. Jag har rekommenderat att prova på detta till alla jag har träffat på efter att jag kom hem till Vasa för att slutföra utbildningen. Kom också ihåg att det finns olika fonder att söka finansering ifrån ”

Sebastian Jern, arbetar numera i Oslo på Wärtsilä. Han uppskattar att han kan hålla kontakt med de människor han lärde känna under sitt EPS-terminen. De som kan träffas fortfarande regelbundet under året. Erfarenheten via EPS, av att studera och bo i Norge gjorde det lättare för honom att flytta till Norge.

Mer information: Roger Nylund; roger.nylund(at)novia.fi